Freddy Fazbear's Pizza Wikia
Advertisement
Freddy Fazbear's Pizza Wikia


| Female Computer Voice to A.I. głos słyszany za każdym razem, gdy otwór wentylacyjny jest otwarty lub wykryty w nim ruch. Głosu udziela Julie Shields. Mówi także, gdy wyłącza się prąd i gdy wchodzi do Prywatnego Pokoju

Dialogi w wentylacji

Motion trigger - Circus Gallery vent.

Ballora Gallery - maintenance vent opened.

Funtime Auditorium- maintenance vent opened.

Dialogi w pokoju

Motion Trigger- Breaker Room

(Tylko jeśli gracz wejdzie do Breaker Room)

Motion Trigger - Parts and Service

(Tylko jeśli gracz wejdzie do Parts and Service)

Motion Trigger - Technician Control


(Tylko jesli gracz wejdzie do Primary Control Module lub Circus Control)

Dialogi w Private Room

Access Granted 


(Tylo jeśli gracz wejdzie do Private Room z kartą)

Mechaniki
Advertisement