Freddy Fazbear's Pizza Wikia
Advertisement

Five Nights at Freddy's AAA Game to nadchodzący projekt związany z "Five Nights at Freddy's". Obecnie jest w fazie rozwoju i mówi się, że będzie to gra wieloosobowa.

Informacje 

5 sierpnia 2019 roku Scott Cawthon zaktualizował swój Upcoming Projects Mega-Thread! na Steam, z informacjami o grze:


AAA Game: (0%) A deal has been signed with Universal to create a AAA multiplayer game. They've had a few setbacks getting started, but hopefully they will get it worked out soon. There were some really cool ideas for it. ETA: 2021
  — Scott 

Tłumaczenie :


AAA game (0%) Podpisano umowę z Universal na stworzenie gry wieloosobowej AAA. pojawiło się już kilka niepowodzeń, ale mam nadzieję, że wkrótce to rozwiążą. Są na to naprawdę fajne pomysły. Przewidywany czas wyjścia: 2021
  — Scott 

Wpis został zaktualizowany ponownie 29 września 2019 r:


AAA Game: (CANCELLED (well, not really)) There has been a shakeup for this project. I'm actually not at liberty to discuss some details, but I'm taking control of this one and feel a lot better about its direction. This won't get started until late 2020, however.
  — Scott 

Tłumaczenie :


Gra AAA: (ANULOWANE (cóż, niezupełnie)) Ten projekt był wstrząśnięty. Właściwie nie mogę dyskutować o niektórych szczegółach, ale przejmuję kontrolę nad tym i czuję się znacznie lepiej w jego kierunku. Jednak nie rozpocznie się to do końca 2020 roku.
  — Scott 
Gry
Advertisement