FANDOM


Five Nights at Freddy's Wiki ei takaa tietojen oikeellisuutta! Muokkaa

Five Nights at Freddy's Wikistä löytyy paljon arvokasta ja totuudenmukaista tietoa, mutta Five Nights at Freddy's Wiki EI kuitenkaan voi taata siellä olevan tiedon oikeellisuutta.

Kukaan Five Nights at Freddy's Wikin kanssa tekemisissä oleva ei ole millään tavalla vastuussa virheellisten tai loukkaavien tietojen olemassaolosta tai niiden käytöstä.

Five Nights at Freddy's Wikissä oleva tieto tarjotaan käyttäjille ilmaiseksi ja ilman velvoitetta; tämän sivuston käyttö ei luo sinun, Five Nights at Freddy's Wikin tai kenenkään Five Nights at Freddy's Wikiin liittyvän henkilön välille sopimus- tai vastuusuhdetta. Sinulla on rajattu oikeus käyttää ja kopioida materiaalia Five Nights at Freddy's Wikistä, mutta tämä käyttöoikeus ei muodosta tai merkitse minkäänlaista sopimuksellista tai muunkaltaista korvausvastuuta. Five Nights at Freddy's Wiki saattaa sisältää muiden osapuolien tavaramerkkejä tai muita lailla suojattuja immateriaalisia hyödykkeitä. Ne kuuluvat omistajilleen, eikä niiden käyttö Five Nights at Freddy's Wikissä anna sinulle tai kenellekään muulle oikeutta käyttää niitä muussa yhteydessä. Jos toisin ei mainita, Five Nights at Freddy's Wikillä ei ole suhdetta tavaramerkkeihin tai niiden omistajiin, eikä Five Nights at Freddy's siten voi myöntää sinulle tai kenellekään muulle oikeutta käyttää kyseessä olevia tavaramerkkejä